Allt fler kuggar på körkortet

Allt färre klarar av att ta körkort på första försöket och nu vill Trafikverket veta varför – därför har man beställt en studie som ska utföras av forskare för att ta reda på orsakerna till varför det är så många som inte lyckas.

förarprov körkort trafikverketAtt ta körkort går att göra på många sätt och ett av de mest populära sätten att ta sig an sitt körkort är att hoppa på en intensivkurs i Stockholm eller den stad man nu befinner sig i. men något som Trafikverket nu känner sig oroade över är att det är allt färre som klarar av att ta sitt körkort på första försöket, och varför det är på det viset vill man få reda på. Trafikverket har därför beställt en studie i ämnet där det är ett gäng forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som ska finna svaren på: Vad det är för orsak till att fler underkänns på sina prov, och om det finns särskilda grupper av körkortstagare som misslyckas som utmärker sig från övriga. Detta för att sedan bli till underlag för Trafikverket att hitta åtgärder för att vända denna negativa trend. För en negativ trend är just vad det är, och det ser heller inte ut att bli bättre om inget görs. Bland annat skriver Dagens Nyheter till exempel att antalen godkända teoriprov. I fjol var 49,7 procent som klarade provet och det kan man jämföra med antalet godkända teoriprov år 2010 som då var 55,6 procent. Likadant är det för kördelen. I fjol var det 52,2 procent som klarade uppkörningen och siffran för 2010 var 54,6 procent 2010.

Varför är det så många som kuggar?

körkort bilskola uppkörningI en intervju med Sveriges Radio säger bilskolläraren Anders Näslund med trettio år på nacken i branschen att han tror att anledningen till att det är allt fler som inte klarar kortet är på grund av deras sätt att öva. Många idag väljer nämligen att avstå från att skriva in sig på en bilskola och istället ge sig på att försöka ta sitt körkort utan hjälp från utomstående experter, och det kan alltså vara en bidragande faktor till att färre får sitt körkort på första försöket, menar han. Likaså intervjuar Sveriges Radio även Joel, en kille som är i full färd med att ta sitt körkort, och han håller inte riktigt med. Han tror snarare att det är upp till var och en att ta sitt ansvar över körkortet och att det snarare handlar om att man måste plugga ordentligt och inte slarva. Han menar även att han själv inte vill satsa sin tid och sina pengar på att göra proven flera gånger och kommer istället plugga och öva tills han känner att han är redo för proven. Men ett konkretare svar på varför det är så få som klarar kortet på första försöket kommer vi inte på svar på förrän VTIs undersökning är färdigställd.