Förläng livslängden på bilbatteriet

Med rätt underhåll kan man få bilbatteriet att hålla längre än bara två år. Med en ny bil har man sannerligen en funktion på bilen som gör att den stängs av när bilen står still, för att sedan starta när man börjar gasa. Detta för att minska utsläppen när bilen är stillastående, men det sliter alldeles för mycket på bilbatteriet.

bnwDet är många moderna bilägare som känner igen problemet om att behöva byta bilbatteri var och vartannat år. Som man skriver om på Expressen är det många nya bilmodeller har en så kallad start-stop funktion vilket ska bidra till att utsläppen minskas när bilen står still. Detta är bra ur miljösynpunkt, men för batteriet blir det istället många start och stopp under en ynka bilfärd och bilen måste startas om på nytt efter varje stopp. Detta sliter väldigt mycket på ett bilbatteri vilket leder till att man måste köpa ett nytt efter bara några år.

För att ändå underhålla och se till att batteriet mår bra är det viktigt att man skaffar sig en bra batteriladdare som inte torkar ut eller överladdar batteriet. Gamla batteriladdare var inte optimerade för att kunna ta hänsyn till varken temperatur, laddningsbehov eller tid. I dagsläget finns istället mycket bättre laddare som ger ditt batteri bästa förutsättningarna för att behålla livslängden så länge som möjligt. En ctek laddare till exempel, den finns i olika modeller med olika kapacitet för att kunna ladda dem flesta batterier.

Hur laddar man ett bilbatteri?

Genom att ladda batteriet på rätt sätt ökar man chansen till att det håller längre. På Allt om Bilar berättar man om hur man ska tänka och göra för att på ett optimalt sätt underhålla och ladda bilbatteriet.

Så laddar du rätt enligt Allt om Bilar:

  1. Ta bort minuskabeln först för att sedan ta bort pluskabeln. När båda kablarna är bortkopplade är batteriet löst och man kan lyfta ur det.
  2. För att få full kontakt under laddningen är det bra att rengöra polanslutningarna.
  3. Gör sedan rent betterihyllan för att säkerhetsställa att kärlet inte skadas och syra inte ska kunna läcka ut.
  4. Anslut sedan den röda pluskablen till plus på batteriet.
  5. Anslut den svarta minuskabeln till minus på batteriet.

Starta sedan motorn. Om voltmätaren visar mellan 14,2 och 14,5 volt när man testar laddspänningen så stämmer allt.